Sprawy z zakresu ruchu drogowego Mikołów i okolice

Kancelaria Adwokacka Leszek Szafraniec prowadzi sprawy karne, cywilne i administracyjne z zakresu ruchu drogowego.

Reprezentujemy klientów, zarówno sprawców wypadków drogowych jak i pokrzywdzonych, w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych.
Obrona w sprawie karnej wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie przepisów o ruchu drogowym oraz przepisów ustawy karnej. Sprawy te często toczą się z udziałem specjalistów z zakresu ruchu drogowego, rekonstrukcji, mechanoskopii oraz medycyny sądowej. Na etapie opiniowania zdarzenia w postępowaniu sądowym przydatna jest pomoc adwokata umiejącego interpretować opinie i ekspertyzy i zgłaszać względem nich odpowiednie wnioski i zarzuty. Kancelaria reprezentuje również osoby pokrzywdzone przestępstwem, pomagając w dochodzeniu swoich praw w postępowaniu karnym, w tym w uzyskaniu nawiązki, odszkodowania lub zadośćuczynienia należnego za szkody i krzywdy wyrządzone przestępstwem drogowym.

Kancelaria prowadzi sprawy związane z jazdą w stanie nietrzeźwości i jazdą pod wpływem alkoholu. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, które określone jest w art. 178a § 1 Kodeksu karnego, natomiast jazda pod wpływem alkoholu (lub inaczej: w stanie po użyciu alkoholu) to wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Te dwa rodzaje naruszeń różnią się od siebie ilością alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu stwierdzoną u sprawcy. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, to mówimy wtedy o przestępstwie jazdy w stanie nietrzeźwości. Natomiast jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 do 0,25 mg, to mówimy wtedy o wykroczeniu - jeździe pod wpływem alkoholu. Stężenie alkoholu poniżej tych wartości nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością, czy to karną, czy wykroczeniową.
Konsekwencje prawne popełnienia przestępstwa drogowego są znacznie bardziej dotkliwe, niż popełnienia wykroczenia drogowego, niemniej jednak zarówno sprawcy przestępstw, jak i wykroczeń drogowych z użyciem alkoholu traktowani są w świetle obowiązujących przepisów wyjątkowo surowo. Skazanie za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu może wiązać się z orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich lub określonych pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Zadaniem adwokata jest pomoc i zminimalizowanie skutków zdarzenia dla klienta, zarówno w postępowaniu karnym, jak i wykroczeniowym.

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu kolizji drogowych i wypadków drogowych. Spowodowanie wypadku drogowego kwalifikowane jest jako przestępstwo (art. 177 Kodeksu karnego), jeżeli w jego wyniku doszło do uszkodzenia ciała u osób trzecich (pokrzywdzonych) i obrażenia te na tyle poważne, iż kwalifikują się jako „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia” trwający dłużej niż 7 dni - będą to zazwyczaj złamania lub inne poważne uszkodzenia ciała, w tym wymagające pobytu w szpitalu. Natomiast jeżeli w wyniku wypadku nie doszło do uszkodzenia ciała u osób trzecich lub doszło, ale uszkodzenia te są powierzchowne i kwalifikują się jako „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia” trwający do 7 dni (np. zadrapania, siniaki), to wtedy mówimy o kolizji drogowej, która jest tylko wykroczeniem (z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń).
Mając również na względzie, że dla naszych klientów często jest to pierwszy kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości, staramy się w prosty i zrozumiały sposób naświetlić klientom ich prawa i obowiązki związane z postępowaniem oraz wspólnie ustalać taktykę procesową.
Kancelaria zajmuje się również sprawami administracyjnymi związanymi z prawem jazdy, w tym sprawami dotyczącymi:

  • zatrzymania prawa jazdy,
  • cofnięcia lub zawieszenia uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • wniosku o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy określonymi pojazdami,
  • skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w formie egzaminu państwowego,
  • skierowania na badania psychologiczne kierowców,
  • skierowania kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sprawy administracyjne, w przeciwieństwie do spraw karnych lub wykroczeniowych, prowadzone są przez organy administracji publicznej, przeważnie przez starostów lub Prezydentów Miast (w przypadku miast na prawach powiatu), i kończą się wydaniem decyzji administracyjnej rozstrzygającej kwestie związane z prawem jazdy. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania, a następnie skargi do właściwego sądu administracyjnego. Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniu administracyjnym, na które składają się m.in. takie usługi, jak: sporządzanie wniosków wszczynających postępowanie oraz innych pism procesowych, udział w postępowaniu dowodowym przed organem administracji publicznej, sporządzanie i wnoszenie odwołań, skarg i innych środków odwoławczych, a także reprezentacja klientów przed sądami administracyjnymi.
Osoby szukające adwokata na Śląsku do prowadzenia spraw karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych w sprawach z zakresu ruchu drogowego zapraszam do kontaktu z Kancelarią (zakładka KONTAKT). Kancelaria oferuje natychmiastową pomoc prawną w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania.

Zapewniamy pełną dyskrecję i poufność informacji. Wszelkie informacje uzyskane w ramach obrony w sprawach karnych objęte są bezwzględną tajemnicę obrończą.


Wróć

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.